Kontakt

ul. Zdrojowa 109
02-927 Warszawa

tel. +48 22 212 88 30 
biuro@2bupconsulting.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Piotr Matuszewski: iod@2bupconsulting.pl