Kontakt

ul. Leona Kruczkowskiego 6A m. 41 
00-412 Warszawa

tel. +48 22 829 85 72 
biuro@2bupconsulting.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Piotr Matuszewski: iod@2bupconsulting.pl